Ray và cáp

Dưới đây Thủ Đô xin giới thiệu hình ảnh thanh ray của các thang máy công ty đã lắp

1. Ray thang máy

 

2. Cáp thang máy

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất!

Nhóm danh mục: